Covid piirangutest Pootsi veinimõisas alias HOF PODIS


Tule meile külla tervena!

Vabariigi Valitsuse korraldusega kehtib Pootsi veinimõisas samuti nakkusohutuse kontrolli kohustus (täpsem info: kriis.ee).   

Pootsi veinimõisa saabudes palume kõikidel vaktsineeritutel, haiguse läbi põdenud või testi teinutel sissepääsul esitada vastav tõend:
 • vaktsineeritutel esitada vaktsineerimispass (eelistada paberkandjal tõendit või valgustada ekraanivalgus maksimumi);
 • vaktsineerimata külastajatel esitada COVID-19 läbipõdemise või negatiivne COVID-testi tulemus (kuni 48 tundi varem tehtud antigeeni test või kuni 72 tundi varem tehtud PCR-test). Soovitame kõikide riskide hajutamiseks mugavat ja turvalist võimalust küljastajal test enne ürituse algust eelnevatel või samal päeval ära teha mõnes testimispunktis.

Kohapeal puudub kiirtesti tegemise võimalus.  

Külastajatel palume kanda kaitsemaski. Kohapealt on võimalik soetada kaitsemaske.

Palume aegsasti kohal olla, sest kontrollimine võtab aega.


Pootsi veinimõis on turvalisuse tagamiseks liitunud hea tahte kokkuleppega ning meie juures võid olla kindel, et:

 • külastaja käitumisjuhis ja teave teenusepakkuja poolt kasutusele võetud Covid-19 viiruse leviku tõkestamise tegevuste kohta on kättesaadav;
 • kogu personal on teadlik viiruse leviku tõkestamise juhistest ja järgib neid igapäevatöös;
 • siseruumide ventilatsioonisüsteem töötab nõuetekohaselt;
 • desovahendeid on piisavalt, need on kõikidele nähtavates kohtades kättesaadavad;
 • sageli puudutatavaid pindu puhastatakse ja desinfitseeritakse regulaarselt;
 • personalil ja külastajatel palutakse vastavalt kehtivatele riiklikele regulatsioonidele kanda maski või alternatiivset isikukaitsevahendit;
 • tagatud vajaliku distantsi hoidmise võimalus nii omavahel kui teenindajatega;
 • haigustunnustega inimestel ei ole lubatud viibida avalikes ruumides ega teenindusalas;
 • haigustunnustega kliendi või töötajaga kokku puutunud inimesi teavitatakse kokkupuutest, avaldamata isikuandmeid;
 • osaleme Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse korraldatavatel COVID-19 leviku tõkestamist käsitlevatel veebiseminaridel.

GOODWILL AGREEMENT TO ENSURE SAFETY DURING THE COVID-19 OUTBREAK

At a service provider who has joined the Goodwill Agreement, you can be sure that:

 • The visitor's code of conduct and information on the Covid-19 virus prevention activities implemented by the service provider are available for all clients
 • All employees are aware of the guidelines for preventing the spread of the virus and follow them in their daily work
 • The indoor ventilation system is working properly
 • There are enough disinfectants, they are available in places visible to everyone
 • Frequently touched surfaces are cleaned and disinfected regularly
 • Employees and guests are required to wear a mask or alternative personal protective equipment in accordance with applicable national regulations
 • The possibility to maintain the necessary distance both with each other and with the service providers is ensured
 • People with signs of illness are not allowed to be in public places or in the service area
 • People who have come into contact with a client or employee with signs of illness are informed of the exposure without disclosing personal data
 • The service provider participates in COVID-19 prevention webinars organised by Enterprise Estonia.

Vahvate elamusteni ja turvaliste kohtumisteni Pootsi veinimõisas!