TURVALISE SUVE HEAKS

HEA TAHTE KOKKULEPE TURVALISUSE TAGAMISEKS COVID-19 PUHANGU AJAL 

Hea tahte kokkuleppega liitunud teenusepakkuja juures võid olla kindel, et:

 • Külastaja käitumisjuhis ja teave teenusepakkuja poolt kasutusele võetud Covid-19 viiruse leviku tõkestamise tegevuste kohta on kättesaadav
 • Kogu personal on teadlik viiruse leviku tõkestamise juhtistest ja järgib neid igapäevatöös
 • Siseruumide ventilatsioonisüsteem töötab nõuetekohaselt
 • Desovahendeid on piisavalt, need on kõikidele nähtavates kohtades kättesaadavad
 • Sageli puudutatavaid pindu puhastatakse ja desinfitseeritakse regulaarselt
 • Personalil ja külastajatel palutakse vastavalt kehtivatele riiklikele regulatsioonidele kanda maski või alternatiivset isikukaitsevahendit
 • Tagatud vajaliku distantsi hoidmise võimalus nii omavahel kui teenindajatega
 • Haigustunnustega inimestel ei ole lubatud viibida avalikes ruumides ega teenindusalas
 • Haigustunnustega kliendi või töötajaga kokku puutunud inimesi teavitatakse kokkupuutest, avaldamata isikuandmeid
 • Osaleb Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse korraldatavatel COVID-19 leviku tõkestamist käsitlevatel veebiseminaridel.

FOR A SAFE SUMMER

GOODWILL AGREEMENT TO ENSURE SAFETY DURING THE COVID-19 OUTBREAK

At a service provider who has joined the Goodwill Agreement, you can be sure that:

 • The visitor's code of conduct and information on the Covid-19 virus prevention activities implemented by the service provider are available for all clients
 • All employees are aware of the guidelines for preventing the spread of the virus and follow them in their daily work
 • The indoor ventilation system is working properly
 • There are enough disinfectants, they are available in places visible to everyone
 • Frequently touched surfaces are cleaned and disinfected regularly
 • Employees and guests are required to wear a mask or alternative personal protective equipment in accordance with applicable national regulations
 • The possibility to maintain the necessary distance both with each other and with the service providers is ensured
 • People with signs of illness are not allowed to be in public places or in the service area
 • People who have come into contact with a client or employee with signs of illness are informed of the exposure without disclosing personal data
 • The service provider participates in COVID-19 prevention webinars organised by Enterprise Estonia.